606A 简易型膝部/肘部垫片护套 (儿童尺寸)

系列: 全护护具 BRACE & SUPPORT
颜色: #ffffff
尺码: 单一尺寸
分类等级: 基础防护 / CORE
适用症状: 防撞稳定
一键分享
产品说明
简易型护套,前附垫片可吸收外来的撞击,主体护套提供基本的稳定与压力。产品可适用于膝或肘关节的保护。请依据佩戴部位测量围长,选择合适尺寸。                                                                                        
 
 
注意事项:涂抹会发热的擦剂或软膏后请勿穿戴护具;当穿着出现不适,请停止使用并咨询医生;不建议于睡眠时使用
产品规格
单一尺寸  21.6 - 31.8 厘米 8½ - 12½ 吋