705CA 高透气型大腿护套

系列: 极护护具 EXTREME
颜色: #000000
尺码: SMLXL
分类等级: 基础防护 / CORE
适用症状: 股四头肌拉伤大腿后肌拉伤
一键分享

产品科技

产品说明
- 缓和大腿不适感
- 提供舒适,支撑和降低大腿损伤风险
 
 
注意事项:涂抹会发热的擦剂或软膏后请勿穿戴护具;当穿着出现不适,请停止使用并咨询医生;不建议于睡眠时使用
产品规格
S 45.7 - 50.8 厘米 18 - 20 吋
M 50.8 - 55.9 厘米 20 - 22 吋
L 55.9 - 63.2 厘米 22 - 24⅞ 吋
XL 63.2 - 70.8 厘米 24⅞ - 27⅞ 吋